Qui som?

El Tamboret SCCL és una cooperativa d’iniciatives socials i educatives. Això vol dir que generem projectes educatius en funció de les necessitats que detectem que manquen en col·lectius diferents: infants, adolescents, joves, població amb risc d’exclusió social, infants amb necessitats educatives especials i les famílies (que representen un treball molt important, alhora de realitzar intervencions educatives).

Som una cooperativa d’iniciativa social que creem i gestionem projectes que responen a la nostra pròpia definició: d’iniciatives socials i educatives. Els valors de la cooperativa, són: treballar amb rigorositat per acomplir els objectius, tant de la part contactant com la nostra pròpia, generar sinergies amb col·lectius/serveis per tal de millorar la qualitat del servei, ser transparents en els processos i en la gestió econòmica dels projectes i realitzar un treball cooperatiu.

El grup de persones impulsores del projecte són professionals relacionats amb l’àmbit socioeducatiu i amb una llarga trajectòria tant professional com en el camp del associacionisme a Barberà del Vallès. El vincle directe que, des de fa molts anys, es té amb el municipi, fa que els professionals impulsors de la cooperativa siguin uns grans coneixedors del món educatiu i social del territori. A més es té una especial sensibilitat vers les desigualtats o les problemàtiques socials que existeixen i que poden afectar a certs col·lectius.

La cooperativa neix amb idees clares respecte els/les professionals, com la formació continuada i la flexibilitat de buscar opcions de feina adequades a les habilitats d’aquests/tes.

Constituir-se com a cooperativa, implica de per sí, un sistema de funcionament propi, assembleari i amb una implicació directa a la feina dels socis treballadors. Així els processos de participació dins la cooperativa són tasca de tothom i, per tant, la responsabilitat també recau sobre els mateixos/es.

Aquestes característiques requereixen de persones motivades, amb ganes de créixer, desenvolupar-se a nivell professional i generar iniciatives i/o projectes amb un eix comú de transformació social.

També cal destacar que El Tamboret és una cooperativa sense afany de lucre, és a dir, que no es busca l’enriquiment econòmic, personal o del grup. La prioritat és gestionar projectes de qualitat. Els possibles beneficis que se’n puguin extreure, si és el cas, dels projectes portats a terme seran reinvertits  directament en la cooperativa.

 Trets identificatius de Tamboret

-      Arrelament de l’equip pedagògic a Barberà del Vallès.

-      Equip multidisciplinari i coneixedor de la  realitat social i educativa del municipi.

-      Amplia experiència en el camp socioeducatiu tant a nivell formal com no formal.

-      Especial sensibilitat amb els col·lectius en risc social o amb necessitats educatives especials.

-      Treballem per afavorir el desenvolupament integral de les persones.

-      Facilitat per aconseguir la implicació dels professionals en els projectes, afavorint així la bona execució d’aquest i les intervencions educatives vers els participants.

-      Projecte educatiu consolidat i en permanent revisió i avaluació.

-      Entenem la tasca educativa integral com a mitjà per a transformar la societat.

-      Som una cooperativa sense afany de lucre, és a dir, que els possibles guanys que hi puguin haver aniran destinats a impulsar nous projectes.