Acollida i extraescolars

Aquest servei s’ofereix com una possibilitat de conciliar la vida laboral de les famílies amb els horaris escolars. En aquest espai el que pretenem essencialment es crear un ambient distès on l’infant gaudeixi jugant, compartint i aprenent de la convivència amb companyes i companys de la seva escola.

Les extraescolars es poden configurar a mida del clientes, algunes de les modalitats d’activitats són les següents:

- Ludoteca: aquest serà un espai de lloc lliure on els intents podran establir relacions socials i desenvolupar la seva autonomia. Entre jocs i joguines s’establirà una normativa que treballarà el respecte pel material com per la resta de companys.

- Jocs cooperatius i dinàmiques: amb els jocs més dirigits l’infant gaudirà de jugar com a un procés d’aprenentatge  per tal de fer coses conjuntament tot respectant la diversitat dels membres del grup i aprenent a aprofitar les seves potencialitats. Es treballarà per la cooperació i la participació dels infants com a marc on es recolzin les relacions interpersonals i on prendre consciència plegades del gran valor que té treballar i conèixer amb i d’altres persones, i de la importància de fer-ho per tal d’arribar a coses que soles mai podríem aconseguir.

- Taller d’expressió: aprendre a expressar sentiments, emocions, pensaments i opinions és molt important per tal de desenvolupar-se com a persones. Avui en dia, hem oblidat a expressar-nos, no només parlant (que sembla el canal més facilitador), sinó també mitjançant d’altres arts que ens ajuden a explicar el que ens passa com a persones que formem part de la societat. Així doncs, cal fomentar la tolerància envers les expressions de la resta de companyes i també aprendre d’aquestes. El teatre, la dansa, la música, la pintura entre d’altres són activitats que tenen no només una finalitat artística, sinó d’expressió i canalització dels sentiments de les persones.

- Taller de cuina: tot i que en els primers dotze anys de vida d’una persona no està a càrrec d’aquesta la seva alimentació, pensem que és molt enriquidor el fet de conèixer les matèries primes i alhora el procés de transformació d’aquestes d’una manera lúdica i educativa. En aquest espai l’infant amb els seus companys i educadores podrà aprendre a distingir i familiaritzar-se amb  diferents aliments que formaran part del seu dia a dia i coneixerà diferents maneres de transformar i elaborar aliments sans tot aplicant i aprenent hàbits d’higiene correctes i saludables.  Una estona on tocar, embrutar-nos i divertir-nos a través d’una activitat tan essencial i agraïda com és la cuina.

- Taller de manualitats: aquest serà un espai creatiu a la vegada que reflexiu on aprendre conjuntament amb companys i educadores a reutilitzar i recilcar coses que ja no serveixen com a tals, per a crear unes altres que ens siguin útils o ens agradin. L’infant podrà satisfer la necessitat de tocar, d’inventar i jugar amb elements fabricat per les seves pròpies mans i la de les seves companyes.

- Hort: aquesta activitat es centra en el coneixement de la natura, els aliments propis de cada temporada, el coneixement de tot tipus de verdures i pantes a través de la pràctica de l’horticultura ecològica. Tenir un hort a l’escola del que poder participar activament és una porta oberta al coneixement. A més, si després podem menjar, tastar, experimentar i reconèixer les verdures serà també un procés educatiu molt enriquidor. La metodologia que s’utilitzarà serà basada en la participació activa, on l’infant viurà el dia a dia de l’hort i cadascú serà responsable d’unes tasques específiques. Prèviament hi haurà una coordinació amb l’escola de com es vol gestionar l’hort.

- Activitats amb les famílies: com ja hem comentat la nostra tasca no és més que un complement a l’educació escolar i familiar. Per això és molt important que les tres parts estiguin coordinades i relacionades entre si. Per això proposem un espai on hi pugui haver un intercanvi d’experiències entre famílies i entre famílies i educadores. En aquest espai es podran tractar diferents temàtiques d’interès i es podrà convidar a especialistes en àmbits concrets.