Casal diari

Sovint els horaris laborals de les famílies fa que els infants hagin de passar temps al centre fora de l’horari escolar. Aquesta realitat ens porta a elaborar aquesta proposta. Aprofitem aquesta necessitat social per desenvolupar un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure, la funció de la qual és la transmissió de valors que contribueixen a l’educació integral dels infants. La nostra finalitat és arribar a complementar la formació familiar i escolar. Sovint els processos formatius de la nostra societat no s’ajusten a les necessitats de tots els infants. Moltes vegades les escoles es troben limitades per poder realitzar una tasca d’acompanyament global i d’atenció a les necessitats que planteja la realitat de la infància.

D’aquí esdevé la nostra proposta de casal diari on apostem per una socialització àmplia, flexible, diversa i capaç de produir models d’integració i de convivència positiva. Cada persona ha de poder realitzar un procés educatiu personal que compartirà amb altres infants i amb educadors.

Així doncs presentem una proposta d’atenció a la infància (de 3 a 12 anys) i a les seves famílies que pretén desenvolupar una tasca educativa des de la  vessant  del temps lliure, intervenint  de manera integral en el procés personal de cada infant.