Menjadors

Els horaris laborals de les famílies sovint impossibiliten que els infants puguin els dinars a casa. Aquesta realitat ha convertit el serveis de menjador escolar en una realitat social. Per això va més enllà de satisfer les necessitats alimentàries dels infants. S’ha d’entendre com un  espai de lleure educatiu que treballi la salut, els hàbits i els valors socials.

Oferir als infants aliments de qualitat i menús equilibrats és un deure que no es pot obviar. I s’ha d’aprofitar el servei de menjador per transmetre als infants el valor d’una alimentació sana, equilibrada i variada, basada en processos productius, de transport i comercialització respectuosos amb el medi ambient. A més, l’hora del menjador escolar, és també el moment i l’espai per reforçar hàbits higiènics i alimentaris, sense oblidar els aspectes convivencials dels àpats.

Com a professionals en l’àmbit de l’educació ens sentim amb la responsabilitat d’oferir als infants aliments de qualitat i respectuosos amb el medi ambient. Per això creiem en els productes procedents de la producció agrària ecològica. Els principals motius que ens impulsen a escollir aliments ecològics:

-      No s’utilitzen fertilitzants, ni pesticides ni organismes genèticament modificats(transgènics).

-      Es respecten els cicles naturals del bestiar i es garanteixen les millors condiciones del benestar de l’animal.

-      No es permeten processos que perjudiquin el medi ambient, la salut humana, la salut i el benestar dels animals i la salut de les plantes, així com la qualitat dels productes.

A més de la compra d’aliments ecològics, se l’afegeix la voluntat de treballar amb proveïdors ubicats al nostre entorn. Aquest fet repercutirà positivament en els infants i en el nostre àmbit social i polític, ja que a més de enfortir l’economia i permetre el desenvolupament rural,  es consumiran productes més frescos i que conservaran millor les seves propietats originals (degut a la curta distància en què es mouen els aliments). Sense oblidar que es reduirà la contaminació produïda pel transport, ja que la distància entre el productor i el consumidor serà més curta.

La cuina ecològica no és una nova cuina ni és una cuina extranya, només parlem d’una cuina tradicional basada en els productes de la terra.