Casals

Aquest projecte neix de la necessitat de les famílies de conciliar la seva vida laboral com de la necessitat dels infants d’ocupar part de les seves vacances escolars.  Aprofitem aquesta necessitat social per desenvolupar un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure, la funció de la qual és la transmissió de valors que contribueixen a l’educació integral dels infants.

A través d’un centre d’interès es realitzaran tot un seguit d’activitats lúdiques i educatives durant els matins del mes de juliol. Les activitats estaran adaptades a les diferents edats dels infants.

A banda del casal de matí, presentem tot un seguit de serveis (acollida, menjador i activitats de tarda) els quals estaran tots coordinats entre si. Coincidiran en la seva metodologia, i l’educació en valors serà l’eix transversal de totes les activitats. I entenem l’educació en valors com el mitjà per aconseguir la socialització dels infants.

Cal comentar que el present projecte és una proposta que està totalment oberta a modificacions i adaptacions segons la necessitat de l’escola.